Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

241

over. Lolotte trak i Klokkestrengen. „Lad

Fogeden komme op til mig, Jøran," sagde

hun til den gamle Tjener, der traadte ind,

„og sig til Britta, at hun pakker noget

Tøj sammen, og saa maa Jøran selv holde

sig rede, da det gj ælder en Rejse i største

Skyndsomhed."

Jøran stirrede paa hende med aaben

Mund. En Rejse, hvad i Alverden mon

der nu gik af Fruen, som ellers var saa

rolig og fornuftig?

Fogeden kom og fik sine Ordrer, og i

Løbet af en Times Tid var det, som om

der var vendt op og ned paa hele Huset.

Der skulde pakkes Kufferter, Rejsevognen

blev trukken frem, og forspændt med de

smaa kraftige Heste kjorte saa den gamle

klodsede Tingest frem for Døren. Friherreinden

steg ind med Kammerpigen Britta,

Jøran klatrede op paa Bukken, Kusken

slog et Par kraftige Smæld med Pisken,

og af Sted gik det i Martsaftenens tiltagende

Mørke, mens Tjenestefolkene stode

og gabede efter Kjøretøjet og spurgte

hverandre, hvad i Alverden det hele havde

at betyde, og Fogeden Erikson satte en

vigtig Mine op, som om han vilde antyde,

al han meget godt kunde fortælle dem

det, naar han blot vilde.

AI'Stcd i

Marie Henckel :

Martsaftenens tiltagende Mørke,

Lolotl e. KJ

More magazines by this user
Similar magazines