Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

14

prinsens Hilsen, rødmede hun og bed sig

i Læben.

„Naturligvis vil jeg være til Stede, jeg

kjender min Pligt,'- sagde hun, „men

Gud ved, at jeg ellers ikke er oplagt til

Munterhed i Aften, gode Werner. Man

skriver til mig fra Kjøbenhavn, at min

Broders, Kongens Tilstand baade aandelig

og legemlig giver Anledning til Bekymring

— arme Broder! Og dog danser og

morer man sig ved hans Hof, og hans

Gemalinde er den gladeste blandt de glade!

Hvor forskjelligt er hendes Liv ikke fra

mit!"

..Men — der mumles om højst besynderlige

Ting, Deres kgl. Højhed. Om man

skulde fæste Lid til Rygterne om denne

Struense —

Sofie Magdalene rystede paa Hovedet

og sukkede. .,Jeg vil intet vide derom,"

sagde hun. „Dronning Karoline Mathilde

er maaske at beklage, men hun har

været saa lykkelig at skjamke Landet og

Tronen en Arving, hun er Moder — det

opvejer sikkert mange Savn. Desuden er

hun jo forgudet af Folket — mine kjære,

godmodige Landsmænd ere saa lette at

vinde!"

..Men Deres kgl. Højhed er sandelig

ogsaa elsket af det svenske Folk," udraabte

More magazines by this user
Similar magazines