Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

248

dit Sind til Ro og læg Dig til at sove;

Hédin vil give Dig et beroligende Middel,

og i Morgen, tidlig i Morgen ser Du mig

igjen."

„I Morgen, ja!" Gustav Adolf greb hen-

rykt Faderens Haand og kyssede den. „I

Morgen!"

Kongen nikkede. Han boj ede sig endnu

en Gang ned over Sønnen og klappede

ham paa Kinden, og da han vendte sig

om i Døren og vinkede med Haanden til

Afsked, saa han Gustav Adolf sidde og

stirre efter ham med et lykkeligt Smil om

Læberne. Det sorgløse Barnesind var

igjen beroliget, men han selv følte sig

forunderlig greben og bevæget.

Et gammelt Saar var bleven revet op

paa ny, hint gamle bitre, nagende Minde

om Moderen dukkede frem igjen, og en

skjærende Smerte voldte det ham, at Bar-

nets Øren skulde være blevne forgiftede.

Men fra i Dag af vilde han vaage dobbelt

omhyggelig over sin Son; den gamle Hi-

storie skulde ikke faa Lov til at gaa igjen

som et skrækindjagende Spøgelse. Et Øje-

blik stod han for ligesom at faa Tid til

at samle sig, det var, som om noget holdt

ham tilbage, men saa tog han sig med

Magt sammen og gik hurtig ned ad den

store Trappe, hvor Kammerlakajen stod

More magazines by this user
Similar magazines