Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

250

paa Slottet. Han havde hørt den sidste

Akt af Operaen, og havde bagefter

souperet sammen med Armfelt, Essen

og et Par andre af sine Kavalerer. Nu

sad han alene tilbage med sin Ven og

fortrolige, Essen, de andre havde faaet

Lov til at gaa paa „egen Haand", som han

smilende sagde, og havde efterhaanden

forføjet sig ind til Ballet.

Gustav havde skudt sin Tallerken fra

sig, og sad ligesom i Tanker med det

fyldte Vinglas i Haanden.

„Deres Majestæt har næsten intet nydt

i Aften, og synes ikke at befinde Dem

ganske vel," sagde Essen.

„Jo, tværtimod, mon chér ami! I Begyndelsen

var jeg noget forstemt, men nu

er det fuldstændig glemt. Der var adskillige

Ting, som havde givet mig noget

at tænke paa, og jeg vil betro Dig, at jeg

ængster mig noget for min Søn. Gustav

Adolf er sygelig, og er ikke fri for at

være overspændt; han er vanskelig at

opdrage, lader det til. Jeg har valgt hans

Lærere med Omhu, men jeg tror, at man

nærer visse Ideer og Forestillinger hos

ham i

Stedet for at modarbejde dem, og

jeg maa selv til for Alvor at lede hans

Opdragelse, mærker jeg."

„Et saare ansvarsfuldt Hverv, Deres

More magazines by this user
Similar magazines