Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

252

sig straks tilbage igjen med et dybt Buk

og forsvandt.

„Igjen et anonymt Brev," udbrod Gustav

og lo. Han læste Billetten, der var ganske

lille og forseglet med en Oblat, og hans

Ansigt blev et Øjeblik alvorligt. „Denne

Gang synes det ikke at være Spøg," sagde

han, „i alt Fald tror jeg, at den, der har

skrevet dette, mener det alvorligt. Hvad

mener Du? læs, mon ami."

Han skjod Brevet over til Vennen, der

hastig tloj det igjennem. „Gode Himmel!"

raabte Essen og sprang op, „skulde det

være muligt at en Fare truer Deres Maje-

stæt her — i denne Aften?" „Jeg er ikke

Deres Ven, har ikke Grund til at være

det, men jeg tror dog at burde advare

Dem. Indfind Dem ikke ved Maskeballet,

det gj ælder Deres Liv!" — „Ja, nu husker

jeg, at min Hustru meddelte mig nogle

Ytringer, som hun havde hart og som

forekom hende mistænkelige, og tiere

andre Omstændigheder — vi burde maaske

have været forsigtigere, Deres Majestæt!

Men endnu er det ikke for silde, jeg be-

sværger Dem, lyt til Advarselen .

. ."

Gustav rystede paa Hovedet og stak

koldblodig og smilende Seddelen i Lommen.

„Nej," sagde han, „jeg vil ikke mistænke

mine egne l ndersaatter. Tronen

More magazines by this user
Similar magazines