Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

15

Fru Werner, „det er en bekjendt Sag. Alle

nære den største Agtelse og Sympati for

Kronprinsesse Sofie Magdalene, og — " beklage

hende, vilde hun have sagt, men

rettede det til: „ønske af Hjertet at se

hende lykkelig."

„Lykkelig?" gjentog Prinsessen bittert.

„Den Drøm har jeg opgivet."

Mamsel Rannstrøm, der stod og trippede

utaalmodigt med den kniplingsbesatte

Peignoir over Armen, rømmede sig. „Und-

skyld — Klokken er over fire, Deres kgl.

Højhed, det bliver aldeles nødvendigt at

begynde paa Frisuren."

„Ak ja, det er sandt. Men hvad er det,

De bringer dér, kjære Rannstrøm?

„Rosenvand til at bade Deres kgl. Højheds

Øjne med, de ere jo aldeles rode

og opsvulmede, det gaar aldrig an. Og

hvilken Robe behager Deres kgl. Højhed

at tage paa? Om jeg turde, saa vilde jeg

anbefale en dunkelrød, eller den blaa med

Guldblomsterne — en lys vil aldeles ikke

staa til Deres kgl. Højheds Teint i Aften

„Nej, maaske ikke — gjør som De vil,

min gode Rannstrøm, De plejer jo at have

en god Smag."

( )_ med et lille Suk overgav Sofie Magda-

lene sig paa Naade og L'naade til sine

Kammerfruers Behandling.

"

More magazines by this user
Similar magazines