Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

258

Ansigt, De horer da altsaa ikke til dem,

der onske min Død . . ."

Bleg og forvirret, med Haaret og Klæderne

i Uorden, kom han og greb halvt

modstræbende den Haand, som Gustav

rakte frem imod ham. Han forsøgte at

føre den til sine Læber, men slap den

igjen, som om han havde brændt sig

paa den, og styrtede ud gjennem Døren.

„Han," sagde Gustav smertelig, „saa

var han dog imellem dem! Advarselen

kom fra ham, jeg læste Aftrykket af hans

Vaaben, hvormed Billetten var forseglet,

den ligger endnu i Lommen paa min

Vams."

Armfelt foer op. „Han skal øjeblikkelig

gribes og forhøres, der maa gaa Bud til

Chefen for den blaa Garde, Baron Silverhjelm,

og Liljensparrc maa underrettes

derom," udbrød han, „det maa kunne lede

til Opdagelse af den virkelige Morder . .

„Han er greben," sagde Taube, dæmpende

Stemmen og med et Blik paa Kon-

gen, „der er indløbet Melding fra Politimesteren

om, at man har arresteret Kap-

tajn, Friherre af Anckarstrøm, hvis Pistol

tilligemed en langskaftet Kniv ere blevne

fundne paa Gulvet i Operasalen, samt den

unge Grev Ribbing."

Dahlberg havde advarende hævet Haan-

."

More magazines by this user
Similar magazines