Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

260

Del i Tilliden til mig selv og mine egne

Evner, men jeg haaber, at jeg ikke fejler

i endnu at stole

har tilbage!" —

paa de faa Venner, jeg

Og saa blev der efterhaanden stille

derinde i det store Gemak, og Time svandt

eller Time i ængstelig Vaagen og Venten.

Dagen blev til Nat og Natten til Dag igjen,

og efterhaanden som det gjentoges, svandt

ogsaa Ilaabet om Gustav d. Tredjes Liv

mere og mere.

Der var gaaet Koldbrand i Saaret, og

paa det femte eller sjette Døgn havde

Lægerne allerede udtalt Dødsdommen,

som Kongen hørte med samme Sindsro

hvormed han havde baaret Smerterne.

Og mens man forhørte og bestandig opdagede

og fængslede liere og flere af Deltagerne

i Sammensværgelsen mod hans

Liv, svandt dette Liv Tomme for Tomme,

og Gustav d. Tredjes urolige og lysende

Bane nærmede sig sin Knde.

XVI.

Som stærke Urosbølger gik det hen

over Sverrig.

More magazines by this user
Similar magazines