Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

262

Men paa Slottet var der stille.

Der rugede Sorgen og en vis lammende

Forfærdelse, som havde grebet

alle Gemytter over det skete. Enhver Larm

og højrøstet Tale var bandlyst, og baade

høje og lave gik tavse omkring; det var

som om Dødens Nærværelse havde gjennemtrængt

alt, selv de livløse Ting, med

sin Alvor.

I Dronningens og Kronprinsens Værelser

herskede den samme Tavshed. Kun

Vagten i Drabantsalen, der var bleven for-

stærket, klirrede med deres Vaaben, idet

de gik frem og tilbage foran de tunge

Døre, der kun aåbnede sig paa Befaling

af den vagthavende Officer, thi Adgangen

til den unge Konge var strengelig forbudt

enhver, undtagen hans nærmeste Omgivelser

og dem, paa hvem man fuldt ud

kunde lide. Drengen selv var saa rystet,

at man havde maattet bringe ham til

Sengs; hvorledes Sofie Magdalene var til

Mode, var der ingen der talte om. Hun

bar Sorgen som hun havde baaret alt

andet, med en Ho, der mere og mere var

gaaet over til Flegma; maaske var Kilden

til de mange Taarer hun havde fældet i

sit ulykkelige Ægteskab, udtørret, maaske

var ogsaa den Kjærlighed, der var bleven

sat paa en saa haard Prøve, udslukket og

More magazines by this user
Similar magazines