Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

263

dod, saa at Tabet af den, hvis Hjerte hun

aldrig havde ejet, ikke voldte hende nogen

dybere Smerte.

Ja, alt var forbi, Gustav d. Tredje havde

draget sit sidste Suk.

Han var dod som en Kristen, erklærede

Biskop Walquist, der havde givet ham

Alterens Sakrament, og i fuld Erkjendelse

af, at han virkelig var en Synder,

der gik hen for at aflægge Regnskab for

Kongernes Konge. Han var død som den

store Skuespiller, der til det sidste gjennemførte

sin Rolle, sagde hans Fjender,

hvis Had gik ud over selve Døden.

Deroppe i Trongemakket blev alt beklædt

med sort, og den store Katafalk,

hvorpaa Kongeliget skulde hvile naar det

udstilledes for Folket, var allerede sat paa

sin Plads i Midten af Værelset, men endnu

hvilede Gustav d. Tredjes afsjælede Legeme

paa den store Himmelseng inde i

Soveværelset, omtrent i samme Stilling,

hvori han stille og rolig var sovet ind da

Øjeblikket kom, med foldede Hænder,

mens hans trofaste Kammertjener Robert

stottede hans Hoved.

Og der laa Fred nu over det forunderlig

urolige og bevægelige Ansigt, en ophojet

Fred, der gjorde det harmonisk og skjont

i Doden.

More magazines by this user
Similar magazines