Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

264

I Forværelset inden for Drabantsalen

var et Par Officerer og Kongens Hofchef

til Stede som Vagt for Natten; derinde i

Sovegemakket var Kongeliget nu ladet

alene i den dybe Stilhed, efter at Lysene

vare blevne tændte i de høje Kandelabre

med Sørgeflor ved Hjørnerne af Sengen.

Herrerne talte hviskende med hinanden

om Bjelke, der Dagen for havde taget Gift

i Fængeslet, om den unge Klas Horn, der

havde vist sig saa angerfuld og fortvivlet

over sin Andel i Gjerningen, om Anckarstroms

og om Hibbings Trods, og om

Liljehorns feje og holdningslose Optræden.

Ude i Drabantsalen hørte man Gardisternes

taktfaste Trin over Gulvet, og mod

Ruderne plaskede Regndraaberne uop-

hørligt tungt og jævnt, som om de aldrig

skulde høre op.

Doren fra Drabantsalen blev aabnet og

Overstaldmester v. Essen forte to sørgeklædte

Damer ind i Forgemakket, hvor

han hviskede et Par Ord til Hofchefen.

Man havde gjenkjendt Prinsesse Sofie

Albertine, og alle Herrerne boj ede sig ærbødigt

idet hun passerede gjennem Værelset

og forsvandt i Sovegemakket; den

anden Dame, som fulgte hende, antog man

for Hertuginde Hedevig Charlotte, men

More magazines by this user
Similar magazines