Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

267

hviler der, vilde have sagt Dem det, om

De ikke var kommen for sent til at hore

det."

Lolotte svarede ikke. Hun stod med

sænket Hoved.

For sent, ja. Hun var kommen for sent

til at frelse ham fra Doden, for sent til at

se disse Øjne aahne sig og sænke sig

i hendes, til at hore denne Rost, hvis

melodiske Klang fordum saa ofte var

trængt til hendes Hjerte, for sent til at

sige ham alt det, som hun i disse mange

Aar havde gjemt paa, sige ham, at det

Liv, hun havde levet fjernt fra ham, det

havde dog kun været som et halvt

Liv, sige ham, at hendes Tanke, hendes

hele Sjæl havde været hvor han

var!

For sent, for sent

I sin stille, haahlose Smerte sank hun

pludselig ned ved Sengen og pressede

sine Læber mod en af de kolde Hænder,

der laa foldede over lians Bryst. Taa-

rerne, som hidtil ikke havde faaet Luft,

brøde endelig frem og trillede langsomt

ned ad hendes Kinder, og en Hulken

rystede til sidst hendes spinkle, line Legeme.

!

Prinsessen bøjede sig nv(\ over hende.

More magazines by this user
Similar magazines