Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

1()

II

Skumringen har sænket sig over Ekholmsund

og hyller Parken i sine Skygger;

dybere og dybere falde de og knuge

Træer og Buske i deres tætte Favntag,

og derude hvisker og suser det, for Vinden

har rejst sig igjen, og Løvet bæver og

skjælver under dens vilde Kjærtegn.

Men oppe paa Slottet ligger Teatersalen

straalende af Lys og blænder ved sin

næsten feagtige Pragt.

Dunkelrøde Draperier bølge i rige

Folder ned mellem slanke, lueforgyldte

Søjler, Muser og Gratier svæve frem paa

Væggenes himmelblaa Grund, Miniaturspringvand

i kunstig dannede Grotter sende

forfriskende Straaler i Vejret, og Statuer

titte frem alle Vegne, halvt skjulte af Løvværk

og Planter. En lændelighed af Spejle

mangfoldiggjøT det straalende Lysskjær

fra Kroner og Kandelabre, og det hele er

virkningsfuldt og betagende som et In-

teriøT fra Tusind og én Nat.

Nu bruser og rasler Silken idet Damerne

indtage deres Pladser, og Stole skubbes

frem og tilbage. Diamanter lyne og blinke

i stadig vekslende i -rvespil, og Rubiner

funkle blodrøde fra hvide Barme og Skuldre,

Fjer og Blomster vaje og nikke fra høje