Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

18

de lænkede Arme over Brystet for at tilkjendegive

dem sin Foragt, juble Tilskuerne

og klappe i Hænderne.

Og åen samme Begejstring følger naturligvis

dvn kongelige Forfatters Arbejde

helt igjennem.

Der er baade Klang og Flugt i Versene,

især naar de lyde fra hans egne Læber,

og efterhaanden som han giver sig mere

og mere lien i Rollen, straaler hans store

glansfulde Øjne — disse besynderlige Øjne

i et besynderligt Fysiognomi, hvis Udtryk

er saa vanskeligt at tyde,— og hans hverken

synderlig høje eller kraftige Skikkelse

synes ligefrem at vokse. Alle ere enige

om, at af de agerende er han den, der

bærer Prisen; man bæver af Fryd, da

hans Baand løses paa Kongedatterens Bud,

Og man gjennemisnes af Rædsel, da han til

Slutningen synker om, gjennemboret af

Grækerkongens Sværd. — Spillet er ikke

Længere Spil, det er Virkelighed! —

Prinsesse Sofie Albertine havde fremfor

nogen anden siddet i aandeløs Spænding

og flere Gange haft Taarer i Øjnene,

og næsten ikke mindre betaget var en af

Damerne i hendes Følge, der havde Plads

lige bag ved hende.

En ungdommelig, slank og elegant Skik-

kelse var det. Hun kunde maaske egentlig

ikke kaldes regelmæssig smuk, men der

More magazines by this user
Similar magazines