Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

)')

saa ganske overrasket og lidt nysgjerrig

paa ham.

Egentlig smuk havde han aldrig været,

og nu, da hun saa ham i

Nærheden, fandt

hun, at han kun havde forandret sig

meget lidt. Det var de samme skarpe,

markerede Træk, som hun huskede saa

godt, dvn fine, let krummede Næse med

de store vibrerende Næsebor, og det var

det samme ejendommelige Udtryk om

Munden og i de mørke, funklende Øjne,

der saa endnu større ud end de vare, i

det magre Ansigt — dette Ansigt, der var

saa uligt alle andres, og som man ikke

glemte naar man havde set det én Gang.

..Lolotte — Charlotte de Geer! Alle

gode (inder, er det virkelig Dem?" udbrod

han.

..Charlotte du Rietz, mener Deres kgl.

Højhed — jo, det er ganske rigtig mig!"

Hun nejede med et lille Smil.

..Du Rietz — ja naturligvis, jeg vidste

jo, at De var gift, men ikke at De igjen

tilhorer Kredsen, der omgiver min Moder

og min Søster. I otte lange Aar har De

jo ikke vist Dem —

i fem,

..Nej, men jeg har allerede værd gift

Deres kgl. Højhed."

..Og i disse fem Aar har Deres ægte-

skabelige Lyksalighed sagtens vieret saa

More magazines by this user
Similar magazines