Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

23

stor, at De har ønsket at nyde den uforstyrret

af Verden?"

„Min Ægtefælles Stilling har hidtil holdt

ham borte fra Hoffet, og jeg har ærlig

talt ikke beklaget det. Jeg er en Frilufts-,

ingen Drivhusplante, og trives bedst uden

Baand og Tvang, langt borte fra Konveniens

og Former."

„Kors ja, jeg husker nu, at De altid

havde en vis Frihedstrang, ligefrem revolutionære

Tendenser! — Aa, hvor godt

husker jeg i det hele taget ikke den viltre

Lolotte — munter som en Lærke og sky

som en Hind; jeg skrev et langt Digt til

Dem i Kanden af min latinske Stilebog,

i hvilket jeg kaldte Dem „min bevingede

Psyche"! Desværre fik De det aldrig at

se, før min gode Tessin opdagede det og

kaldte det noget fortvivlet Vaas — mon

Dieu, hvor det krænkede mig!"

Fru du Hietz lo. „Og mindes Deres kgl.

Højhed hvorledes Prinsessen og jeg i

Havesalen paa Haga plejede at begejstres

og røres til Taarer over de Helteroller,

som De deklamerede for os?"

...lo, jo, De var i Sandhed taknemmelige

Tilhørerinder — mine Brodre løb altid

deres Vej. Og hvorledes behagede Forestillingen

Dem i Aften? — Jeg spørger

ikke af Forfængelighed alene, del er en

More magazines by this user
Similar magazines