Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

26

Ribbing var ikke vant til at blive stillet i

..Men man maa ikke heller frakjende

en Kvinde Følelse, fordi hun maaske mang-

ler Lidenskab," sagde Fru du Rietz.

..Hah — jeg tror paa Lidenskaben hos

den koldeste og mest beregnende Kvinde,

bedste Friherreinde, netop paa Lidenskaben,

voyez vous — det kommer kun

an paa hvem og hvad der formaar at vække

den."

I det samme lagde Prinsesse Solie Alber-

tine sin Haand paa hans Arm. ..Pardon,"

sagde hun, „det var ikke min Agt at for-

styrre Underholdningen med vor kjære

Veninde, men den arme Taube har nu i

næsten ti Minnutter ventet paa Befaling

til at lade Musikken spile op til Polo-

næsen. . . ."

„Og min lilleSøster venter paa at komme

til al danse den, n'est ce pas?" Gustav saa

smilende ind i hendesyndige, unge Ansigt.

„Eh bien, saa lad da Musikken begynde,

og saa din Haand, ma chére!"

Lidt efter saa man Kronprinsen føre

sin Søster over Gulvet for at stille sig op til

Dansen. Bagefter fulgte begge Brødrene,

den spinkle, uanselige Prins Karl, Hertug

af Sødermannland, og dvn statelige Frederik,

„Europas smukkeste Prins", som man

More magazines by this user
Similar magazines