Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

28

Froken Ugla; ..som Deres kgl. Hojhed ser,

er Stamtræet ikke meget gammelt."

..Var hun præsenteret ved Hoffet for-

inden sit Giftermaal?"

„Jeg ved ikke om man kan kalde det

saaledes. Dronningen havde set og fundet

Behag i det halvvoksne Pigebarn under

et Sommerophold paa Haga, og lod hende

ofte komme op paa Slottet til den lille

Prinsesse, som fattede stor Hengivenhed

for hende. Jeg tror nok det var Bestemmelsen,

at hun skulde have været udnævnt

til Hofdame, men i liere Aar opholdt hun

sig hos en Slægtning i Udlandet, og saa

blev hun gift med Oberst du Biet/."

fuldt.

...la saa," sagde Sofie Magdalene tanke-

..Han skal være adskillige Aar ældre

end hun, og ikke just nogen Hofmand,"

bemærkede Froken Løvenhaupt, ..men nu,

da han beklæder saa hoj en Post i Hæren,

kan lian jo ikke holde sig tilbage som hidtil,

især da Madame du Bietz's høje Velynder-

inder lade til at have bevaret deres \ enskab

for hende — det er i det mindste

en skrækkelig Stads, Prinsessen gjor af

hende."

Kronprinsessen svarede ikke, og gjorde

beller ikke liere Sporgsmaal, men hendes

Øjne fulgte den Kvinde, der saa let og

More magazines by this user
Similar magazines