Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

HO

som havde sat den sekstenaarige Ynglings

Indbildningskraft og vaagnende Følelsesliv

i Bevægelse. Der var Vemod i at mindes

hine Dage, med deres bævende Fryd og

tungtaandende Længsel, og ligesom drage

det frem igjen, der forlængst var henvejret

som Fnug for Vinden — hun, den

lille Fru Lolotte, passede jo lige saa fuld-

stændig ind i Ensemblet nu, som hun dengang

lunde gjort, var en saa vidunderlig

Staffage i Maleriet! I Morgen vilde han

maaske le ad sig selv og ad det hele, men

i Aften,

mens Musikken bølgede gjennem

de oplyste, blomsterfyldte Rum, med deres

kunstneriske Udsmykning, dette lille Ferige,

som hans noget bizarre Smag og stundom

lidt udskejende Fantasi havde fremtryllet

— i Aften følte han en sælsom Tillokkelse

i helt og holdent at give sig hen til Øje-

blikkets Indtryk, og ligesom lade sig løfte

og bære deraf. Han holdt af at komme

i slige Stemninger, hvor det for fulde

Sejl stævnede bort fra det dagligdags,

kjedsommelige hen mod det eventyrliges,

vidunderliges rige, brogede Kyst, stævnede

mod Drømmenes, Illusionernes fred-

lyste Hige.

..Jeg har følt mig som en Yngling i

Alten, ja, en sorgløs Yngling," sagde han

smilende til Lolotte ved Afskeden; ..tak,