Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

34

neme, og Lysene kastede deres Skjær

over den lille Gruppe, der var samlet om

Dronningen og Prinsessen. Luise Ulrikke,

en fyldig men rank og statelig Matrone,

med et Par Øjne der lyste af Klogskab

og Intelligens, sad paa en Kanapé, og

rundt om hende var Selskabet placeret i

en Halvkreds. Det var en af de sædvanlige

Aftener med Musik og Oplæsning, som

Dronningen yndede saa meget, og saa

strengt hun end ellers holdt paa Etiketten,

saa var den dog til Dels bandlyst ved disse

smaa hyggelige Sammenkomster. Hun

vilde, at der skulde herske en fuldkommen

utvungen Tone i denne lille Kreds af beaux

esprits, som hun samlede om sig, og fuldkommen

Frihed i Konservationen, der

næsten udelukkende drejede sig om Kunst

og Litteratur. Hun, efter hvem Sønnen

Gustav havde arvet sin Kjærlighed til alt,

hvad der var fransk, forte selv an, og

det regnede ned med Sarkasmer og Spids-

findigheder i Voltairesk Aand; men alt

var præget af den fineste Tone, af en

Aandens Fornemhed, der kastede et Slør

over det lette.

Beylon, Dronningens Sekretær og Fore-

læser og den kongelige Families trofaste

Ven, — dens Mentor, som Gustav spøgende

More magazines by this user
Similar magazines