Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

35

kaldte ham — havde lige lukket et Bind

af Racines Tragedier.

„Sublimt," sagde Dronningen, „hvilket

fint og ædelt Sprog, og hvilken Klang i

Racines Vers — det er næsten som Musik."

..Men han maler med stærke Farver,"

sagde Sofie Albertine. ..Furier som Athalia

og Phaedra bringe en til at gyse."

..Maaske, men de ere tegnede med

Mesterhaand, disse Typer, den ene paa

Ærgjerrighed, den anden paa den vilde,

utøjlede Lidenskab," sagde Beylon. ..Menneskenaturen

i Opror, Kampen og Lidelsen,

især hos Kvinden, er just det, han skildrer

med saa gribende en Sandhed."

..Ja," sagde Kronprinsen smilende, .,le

peintre des femmes, som man jo ogsaa

saa træffende har kaldt ham, har haft

grundigt Kjendskab til Kjønnet, og der

gives jo i Virkeligheden heller intet mere

fængslende Studium end den Gaade, der

kaldes for Kvindehjertet! Man paastaar

rigtignok, at Monsieur Raeine var Fruen-

timmerhader .

. . .-

„Merci — paa Kjønnets Vegne!" udbrød

Fru du Rietz.

...\;i, det er naturligvis Bagvadskelse,"

raabte Prinsessen. .,Jeg for mit Vedkommende

giver for Resten (\en kjære Fru

Wrangel Ret, der altid foretrak at lade

.r

More magazines by this user
Similar magazines