Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

36

mig læse Corneille. Han er mere storslaaet

og ophøjet, hos ham sejrer næsten

altid Dyden og Pligten over det lave, over

Ondskaben."

..Meget smukt, men desværre temmelig

ukorrekt/' sagde Gustav. „Han viser os

i det hele taget snarere Menneskene som

de burde være, end som de virkelig ere."

..Men det er jo ogsaa Digterens Opgave

at lotte og forædle, og at holde os store,

ophøjede Forbilleder for Øjnene "

Mon Dieu, ja, men de kunne ogsaa

være saa ophøjede, at vi ikke ere i Stand

til at folge dem, ma chére! Alt for megen

Dyd, voyez vous, kan ogsaa blive trættende

i Længden, og for at vi tilfulde skulle

kunne fole og lide med hans Personer,

forstaa og opfatte dem, maa det fremfor

all være Mennesker af Kjød og Blod ligesom

vi selv, ikke Halvguder eller Engle."

„Ja," sagde Charlotte du Bietz, „det

lyder maaske noget absurd, men det forekommer

mig i Grunden, at det er med

et Digterværk som med et Maleri. Ligesom

vi fyldes med mægtige Indtryk ved

Gjengivelsen af éH overvættes rig og herlig

Natur, men lettere blive fortrolige med og

bedre forstaa Billedet af en kjendt og

hjemlig Egn, saaledes gribes vi vel af

Beundring over del grandiose i en Karakter,

More magazines by this user
Similar magazines