Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

38

skuede hende naturligvis og morede sig

derover.

Prins (i ustav havde Magten til at forti)

Ile hvem han vilde, hed det — ja, men

selv om hendes Fantasi paa ny var bleven

sat lidt i Bevægelse i den sidste Tid, saa

var hun dog ikke længere seksten Aar, og

hun holdt virkelig af sin Ægtefælle, skjønt

hun maaske aldrig havde været forelsket

i ham. Monsieur du Hietz besad ingen

fremragende Egenskaber, men han var

fuldt ud brav og god. Soldat var han ud

til Fingerspidserne, lidt tor og stram i

sit Væsen maaske, men mod hende havde

han altid været hensynsfuld og øm paa

sin Vis, og hendes Ægteskab havde været

hvad man kalder lykkeligt, uden den Trang

til eller Længsel efter nogen ..grand Passion",

hvormed Damer af hendes Stand

saa ofte sogte at udfylde Tomheden i et

ørkeslost Liv.

Var det maaske derfor, at Gustav havde

l'aaet i Sinde at prøve sin Magt? —

Han vendte sig med en adspredt Mine

om til sin Moder, der havde lagt Haanden

paa hans Arm, og belavede sig paa at

høre efter, hvad der vilde komme.

..Det var om din Hejse jeg vilde sige

Dig et Par Ord, mon lils, del er jo nu en

afgjort Sag."

More magazines by this user
Similar magazines