Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

39

Ja, det lader jo virkelig til, at Vanskelighederne

ere ryddede til Side, og at jeg

skal naa mit Maal." Gustav smilede ironisk.

..Det er sagtens paa Grund af den Sum

Penge, som Frankrig skylder Sverrig, og

som man ikke har noget imod at jeg

indkræver personlig, at det høje Raad

ikke lægger os flere Hindringer i Vejen."

Dronningen rømmede sig. Hun kunde

ikke udstaa Hentydninger til Rigsraadets

myndige Indgriben i alt hvad der angik

Kongehuset.

..Ja, Du kjender jo min Mening," sagde

hun, som om hun havde overhørt den

sidste Bemærkning; ..det er mig inderlig

kjært, at Du besøger det franske Hof og

det Land, som jeg elsker og beundrer, og

gjør alt for at befæste det gode Forhold

mellem os og Hs. Majestæt Kong Ludvig

d. Femtende; men først og fremmest —

glem ikke Preussen. Din Morbroder vilde

aldrig tilgive det, og hans Raad og Bistand

kan dog bl i ve Dig af saa stor Vigtighed i

Fremtiden."

Gustav smilede igjen med det overlegne

Smil, (\lt altid tirrede hans Moder; ..Par-

don,- sagde han, ..men mener Deres Majestæt

virkelig, at jeg for Alvor vilde kunne

gjøre Regning paa min høje Morbroder,

More magazines by this user
Similar magazines