Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

41

der et Øjeblik i Forvejen ikke just havde

været tiltalende, blev smukt; det var som

om hans hele Skikkelse voksede og blev

større.

Dronningen rystede paa Hovedet med

et lille Suk. „Mon chér fils, vogt Dig, Du

har en levende Fantasi, alt for levende,"

sagde hun tørt. „Dine højtflyvende Ideer

ville til sidst bringe Dig paa Afveje, fryg-

ter jeg."

„Deres Majestæt glemmer, at det var

Dem selv, der udviklede Begrebet hos

mig om Kongemagtens høje Værdighed.

Mine Lærere indprentede mig, at Fyrsterne

vare til for Folkets Skyld, min Moder

forsikrede mig altid om det modsatte.

— Men for Resten," tilføjede han, da Luise

Ulrikke, der ikke taalte at blive mindet

om den Kamp hun altid havde ført for at

blive den raadende ved hans Opdragelse,

bed sig i Læben — ..for Hesten behøver

min høje Moder ikke at frygte for, at hendes

vise og kjærlige Advarsler have været

spildte; jeg har lært at vente, haaber jeg,

og at beherske mig selv."

..Ma;iske. Jeg vil i alt Fald tillade mig

endnu en Gang at anbefale min Hr. Son

en forsigtig Optræden i Udlandet, i alle

Retninger! Ogsaa Maadehold i Nydelserne

— Du har et Ansvar dér lige over for

More magazines by this user
Similar magazines