Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

11

mydsler med Moderen, der ikke kunde

finde sig i hans voksende Selvstændighed

og Ulyst til at underkaste sig hendes Myndighed,

vare temmelig almindelige, og han

ænsede dem ikke synderligt, uagtet de

ikke sjeldent efterlode en lille Braad, der

uformærket borede sig dybere og dybere

ind.

I et Sidekabinet havde han faaet Øje

paa Fru du Bietz, og skyndte sig derind.

Hun stod tilsyneladende optaget af at

betragte Malerierne paa Væggene, men

Blikket gled kim flygtigt hen over disse

for det meste plumpe og smagløse Allegorier,

groteske (inder og Gudinder med

deres Attributter, badende Nymfer og

grinende Satyrer og Bakkanter, der favnede

Kvindeskikkelser, hvis robuste Yndigheder

i hele deres utilslørede Nøgenhed

traadte frem mod den dunkle Baggrund,

eller disse evindelige Klippelandskaber

med brusende Vandfald, hvor Hyrder spillede

paa Fløjte for smaa Hyrdinder med

opkiltrede Skjorter. Da Kronprinsen plud-

selig talte til hende, foer hun sammen og

vendte sig om.

„Antikken i en sørgelig forvrænget

Skikkelse," sagde han smilende og pegede

paa t'l temmelig middelmaadigl Billede af

More magazines by this user
Similar magazines