Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

48

da virkelig saa kold og ufølsom som man

paastaar?"

„Jeg tror i alt Fald ikke, at jeg har

Anlæg for den moderne Sentimentalitet,

der ligesom ligger i Luften og har angrebet

de fleste af Nutidens Damer. I det

hele taget har jeg mine egne gammeldags

Begreber om, hvad en gift Kvinde bør

tillade sig at høre paa."

„En gift Kvinde, virkelig? — bah —

..Ja, Deres kgl. Højhed smiler — nu er

det Dem der tvivler om, at jeg taler i

Alvor, men det har De ingen Ret til!"

Lolottes Kinder blussede, idet hun lidt

trodsigt slog sin Vifte sammen.

„Bevares, nej, men det synes mig lidt

ridicult, at Fru Lolotte med sit høje, frie

Sind, der hader Tvang og Konveniens, vil

gjældefor et af disse kjedsommelige Dydsmønstre,

hos hvem Hjertet aldrig faar

Lov al raade — hu, jeg kommer til at

fryse ved at tænke derpaa."

„Jeg vil ikke gjælde for andet end hvad

jeg er, Deres kgl. Højhed. Dersom jeg

begik et Fejltrin, vilde jeg ogsaa have Mod

til at bekjende det aabenlyst for hele Verden,

men jeg skulde dog mene, at der

gives Kvinder, for hvem Ærbarhed er

niere end et blot og bart Begreb . . . ."

„Sur mon honneur, Deres Vrede klæder

More magazines by this user
Similar magazines