Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

49

Dem henrivende, charmante Veninde! Det

var ikke min Hensigt at krænke Dem,

men sig mig kun det ene: er det af Pligt

alene, at De ikke har villet forstaa mig,

men forskanser Dem bag det ægteskabelige

Troskabs Panser, eller — tilhører Deres

Hjerte virkelig Deres Ægtemand?"

„Deres kgl. Højhed maa tilgive mig,

men jeg kan ikke besvare dette Spørgsmaal,

som jeg mener, at kun han selv

har Ret til at gjøre mig."

Gustav blev ganske bleg. „De har Ret,"

sagde han. „Jeg takker Fru du Rietz for

Tilrettevisningen og skal ikke glemme

den."

Han fjernede sig med et lille Buk, og

Lolotte nejede. Det dirrede lidt ved hen-

des Mundvige, og de fine sorte Bryn trak

sig sammen idet hun saa efter ham

Pligt — aa ja, dette lille Ord, med dets

kolde, skjærende Klang, stængede sagtens

ofte meget ude, dømte vel ofte til bitter

Selvfornægtelse. Kan hænde de vare lykkeligere,

der kunde kaste alt sligt over Bord

for kun at følge Øjeblikkets Indskydelser,

men — men — —

Hun saa sig i Spejlet. Hvor hun dog

var bleven rod og echaufferet! — Hun

retlede lidt paa Frisuren — ah, saa han

troede virkelig ikke paa Dyd hos Kvin-

Ifaxie Henckel: Lolotte. 4

More magazines by this user
Similar magazines