Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

51

dent Pæleværk og slikkende op ad grønslimede

Sten.

Karosser og tungt belæssede Kjøretøjer

af alle Slags rullede af Sted i alle mulige

Retninger, og en Strøm af buldrende, raabende

Mennesker bølgede som travle My-

rer i en Tue uafladelig frem og tilbage

gjennem Byen — denne By, som i de sid-

ste Maaneder saa at sige havde ligget for

Fødderne af den svenske Tronarving.

Ikke alene ved Hoffet, hvor den gamle

udlevede Ludvig d. Femtende endnu bestandig

svang Sceptret i Kredsen af Yndlinge

og Mætresser, men overalt, hvor

han viste sig, vakte han Opmærksomhed

ved sin elegante Fremtræden. Man var

fuld af Forbavselse og Beundring over

hans mange Kundskaber og Talenter, hans

Aand og Vid, og det var næsten bleven

en Modesag at søge hans Selskab og bejle

til hans Gunst. Der blev ført et fuldstændigt

lille Hof hos Gesandten, og her mod-

tog Gustav Blomsten af det høje Aristokrati

og alt, hvad der udmærkede sig paa

Kunstens og Videnskabens Omraade. Han

havde sluttet et varmt Venskab med Rousseau

og Marmontel — den sidste især beundrede

han indtil Sværmeri, og tilbragte

mange Timer i hans Selskab. Det var

Aandens Hviletimer, sagde han, efter at

4*

More magazines by this user
Similar magazines