Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

52

være bleven hvirvlet rundt i Nydelsernes

Malstrøm, naar favnende Kvindearme

holdt en fast og Ungdomsblodet rullede

hedt og sydende gjennem Aarerne!

Ja, en Nydelsernes og en Triumfernes

gylden Tid havde det været for ham,

dette Liv i Paris!

Men om hans Hensigt at søge Støtte

hos den franske Konge for sine Planer,

vidste ingen noget. Ludvig d. Femtende

var uden lang Vægring gaaet ind paa

at betale den Sum Penge, som Frankrig

skyldte Sverrig, og der var ingen synlig

Grund for ham til at forlænge sit Ophold.

„Han er som en lukket Bog, trods sin

tilsyneladende Aabenhed," sagde Grev

Scheffer til Gesandten; „hvem kan sige,

at han kj ender og forstaar Gustav?"

„Aa nej, men De har for øvrigt altid

bedømt Deres kongelige Lærling noget vel

strengt, bedste Scheffer. I Deres Øjne

har hans mange vindende Egenskaber aldrig

ret kunnet forsone med de mindre

gode; selv det regnede De ham jo i sin

Tid til Last, at han var for rundhaandet

til at give, og brugte alle sine Lommepenge

til Foræringer for sine Søskende.''

„Bevares, Deres Excellence maa ikke

tro, at jeg frakj ender ham det gode, som

More magazines by this user
Similar magazines