Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

53

jeg har søgt at udvikle hos ham siden jeg

ved Tessins Fjernelse blev hans Lærer

og Raadgiver. Faa Mennesker fødtes med

saa rige Anlæg som han, men at han

mangler Dybde og sædeligt Alvor kan

ingen være blind for."

..Maaske, men et Menneske som han

kan ikke dømmes efter en ganske almindelig

Maalestok. Han er falsk og ube-

regnelig, siges der — og dog er han i høj

Grad trofast mod sine Venner. Han har

Hang til de mest raffinerede Nydelser og

de laveste Udsvævelser, paastaas der —

og dog har han ædle Grundsætninger og

en fin og nobel Tænkemaade; hvorledes

forklarer man slige Modsætninger?"

..Deres Excellence kan tilføje: og hvorledes

ville slige Modsætninger udvikle

sig? — Gustav vil blive enten en meget

stor eller en meget ulykkelig Regent." —

'Skjont Kronprinsen fra Drengeaarene

havde haft en sand Mani for at udgyde

sig paa Papiret, og plejede at affatte et

Utal af Breve mellem Aar og Dag, var

han slet ikke oplagt til at skrive denne

Aften.

Først var der nu denne alenlange Epistel

fra hans Fru Moder, med Formanin-

ger og Spørgsmaal, der skulde besvares i

Rækkefølge; saa fire tætskrevne Sider fra

More magazines by this user