Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

"

57

meget ubehagelige? Saaledes f. Eks. da

jeg i Morges saa min Kammerpige snuble,

idet hun kom balancerende med mit kostbare

Chokoladestel

paa en Bakke —

af Sevres Porcelæn

„De spøger og vil naturligvis le mig

ud, naar jeg siger Dem, at jeg i Dag føler

mig særlig utilpas paa Grund af en Drøm."

„En Drøm?" Damen trak sine smukke

Skuldre i Vejret.

„Ja. Det forekom mig, at der med

ét blev lagt en Byrde af en uhyre Vægt

paa mine Skuldre, som jeg trods al min

Anstrengelse ikke formaaede at bære. Af

usynlige Hænder dreves jeg fremad, men

vaklende og usikkert, og til sidst segnede

jeg, ude af Stand til at rejse mig mere.

Den pinlig trykkende Følelse, hvormed

jeg vaagnede, har ikke forladt mig endnu."

„Hvor besynderligt! Men De maa se

at bortjage denne Følelse, Monseigneur."

„Ja, og skal det kunne lykkes, maa det

i Sandhed være i Deres Nærværelse, Madame!

For Deres Skjønhed og Vid plejer

jo hver en Skygge at vige som Skyerne

for Solens Glans."

Grevinde Egmont bøjede sit Hoved

med hele den uforlignelige Ynde og Elegance,

hvormed hun forstod at modtage

en Kompliment, uden Spor af Fordrings-

More magazines by this user
Similar magazines