Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

59

Saa blev Logedøren hastig og pludselig

lukket op, og Gesandten Grev Creutz

traadte ind. Han var bleg og holdt et

Brev i Haanden.

Kronprinsen vendte sig om. „Hvad er

der sket?" spurgte han heftig, og skiftede

Farve.

..Et Budskab, lige saa vigtigt som sørge-

ligt, er i dette Øjeblik indtruffet fra S ver-

rig . . ."

Gustav rev næsten Brevet ud af Gesandtens

Haand, læste det og sank saa

tilbage i Stolen med Hænderne for An-

sigtet.

..Sire, jeg beder Deres Majestæt fatte

Dem," sagde Grev Creutz. ..Kong Adolf

Frederik er ikke mere; hans tiltagende

Svaghed gjorde, at man maatte være forberedt

paa dette Dødsfald, og jeg tillader

mig at være den første, der bringer Kong

Gustav d. Tredje min underdanige Hyl-

dest."

Alle i Logen havde rejst sig og bøjede

sig dybt.

Med en kraftig Anstrengelse tog Gustav

sig sammen. ..Det er kommet noget

uventet, mine Venner," sagde han. „Min

Drøm — De ser, at den fik sin Udtydning,

kjære Grevinde, thi Kronen bliver sikkert

en tung Byrde, der nu bliver lagt paa

More magazines by this user
Similar magazines