Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

61

Brev fra Moderen, som i hver en Linie

aandede lidenskabelig Sorg og Længsel

efter ham — hendes Førstefødte, der nu

var Slægtens og Landets Overhoved.

Sverrigs Drot — han forstod endnu ikke,

at han var det. Ofte havde han i barnagtig

Forfængelighed udmalet sig det Øjeblik, da

han vilde staa forlenet med Kongenavnet

og Højheden, men nu, da det virkelig

var der, ønskede han, at han en Stund

endnu kunde have været fritaget for Ansvaret.

For Kongegjerning var intet Legeværk,

i Alvor skulde den tages op, og

han var vel næppe moden til den endnu.

Han, den første Kronprins der var født

i Sverrig siden Karl d. Tolvte, havde fra

Barndommen været Folkets Haab og

Stolthed, det vidste han; men hvad var

vel saa omskifteligt som Folkegunst?

Men trods disse Betænkeligheder fej-

lede det ikke, at det jo ved Siden af

dæmrede med store Syner, vuggede sig i

lyse, farverige Drømme, lokkende og dragende

som søde Toner, og at der dukkede

Billeder frem af Kronens gyldne Glans,

der skulde gjenoplives ved ham, af Bedrifter,

der skulde forherlige Fædrelandet,

Daad, der skulde optegnes med Sagas

uforgjængelige Skrift! Og der var Øje-

blikke, hvor han kjendte sig som løftet

More magazines by this user
Similar magazines