Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

66

være Midtpunktet, hvorom alting drejede

sig, og selv om det i Grunden kun var et

Skin af Magt, der var levnet Sverrigs

Konge, kun var et Kongedømme af Navn,

der var bibeholdt efter Karl d. Tolvtes

Død ved Konstitutionen 1718, saa var dette

Kongedømme dog endnu omgivet af hele

sin Nimbus i Folkets Øjne, og det var

forunderligt nok første Gang at udøve

den Magt, der saa pludselig var givet en

i Hænde.

Stockholms Kongeborg knejsede stolt i

Foraarssolens Glans, da Gustav, omgivet

af sine Brødre og Rigets Stormænd, holdt

uden for dets Mure og saa ud over den

næsten uoverskuelige Menneskemængde.

Oppe fra en flag- og blomstersmykket

Balkon viftede de kongelige og Hoffets

Damer med deres Lommetørklæder. Enkedronningen

græd og tog sig i sin Sørgedragt

ud som den tragiske Musa, men ved

Siden af hende straalede den unge Prinsesse

fager og glad som Foraaret selv, og

om det saa var Sofie Magdalene, havde

hun ligesom med Dronningeværdigheden

iført sig en Tilfredshed og Frimodighed,

der klædte hende forbavsende godt. Hun

fulgte sin kongelige Gemal med et varmt,

beundrende Blik, og da han saa op og

More magazines by this user
Similar magazines