Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

69

..Maatte Herren, Kongernes Konge vel-

signe din Indgang!" Kongernes Konge, ja.

Han, den eneste for hvem Fyrsten paa

sin Trone skulde og maatte bøje sig —

for Magten, den jordiske Magt, saa vidt

ens Herredømme strakte sig, den var givet

i ens egen Haand alene, og man behøvede

ikke at dele den med nogen. Nej, ikke

med nogen og hans Haand knyttede

sig fast og bestemt.

..Hil vor Gustav, vor Konge! Hil Gustav

d. Tredje!"

I den lune Vaaraften, da alt var bleven

stille omkring ham, hørte han endnu

Raabene trænge op til sig dernede fra Gaden.

Han støttede Panden mod Ruderne

og saa op mod Stjernerne. Vilde hans

Folk monstro hilse ham med samme Begejstring

naar Aar vare gaaede, naar den

store Kongetanke, hans Sjæl rummede,

var bleven Virkelighed? — —

Spændingen var stor i den første Tid

efter at se, hvorledes han, hvem man jo

i Grunden kun kj endte som den ridderlige,

livsglade Yngling med den udviklede

Kunstsans og de mange Interesser, vilde

klare de første Skjær som Konge. Paa

Hufvudstå, hos Grev Ribbings, hvor største

Delen af den gamle Adel samledes, og hos

General Pechlin blev det drøftet tidligt

More magazines by this user
Similar magazines