Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

70

og silde, og man lagde just ikke Baand

paa sin Tunge.

..Jeg tror næppe, at han vil lægge os

mange Hindringer i Vejen", sagde Ribbing,

..Musik, Digte- og Skuespilkunsten

har alle Dage været hans Kjæphest, og

lader man ham blot fremdeles ride den

og giver ham Lejlighed til at glimre, saa

tror jeg, at alt vil vedblive at gaa i den

gamle Gjænge, især da han har Tillid til

Fersen ligesom Faderen, og baade Scheffer

og Høpken have Indflydelse paa ham."

Og Gustav forholdt sig virkelig foreløbig

rolig og lod dem snakke som de

vilde.

Af klog Beregning beholdt han de

gamle Raadgivere fra Faderens Tid, be-

roligede ved sin Sorgløshed de af Hatte-

partiets Førere, der mest havde frygtet

hans Indgriben, og ingen anede, at han i

Stilhed forberedte det store Værk: Statsomvæltningen

i sit Fædreland, en Akt,

som han mere og mere indsaa var dets

eneste Frelse. For mere og mere truende

blev de udenlandske Magters Holdning

lige over for en Regering, der var delt i

Partier, og som mere end én Gang havde

indladt sig i forræderske Underhandlinger,

og skulde Sverrig igjen vokse sig stort og

stærkt, saa var det de indre Fjender, der

More magazines by this user
Similar magazines