Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

11

Fru Lolotte var ikke staaet op endnu.

Det line Hoved med det askeblonde Haar

hvilede endnu paa den kniplingsbesatte

Pude, og Øjnene glippede dovent op imod

Augustsolen, der i brede gyldne Lysflager

strømmede ind gjennem Ruderne.

Hnn laa og tænkte. Der var saadan en

dejlig Ro dertil om Morgenen, inden Besøg

eller forskjellige andre Ting endnu

havde lagt Beslag paa hende.

I Grunden vidste hun ikke selv, hvad det

var, der havde gjort Livet saa lyst, saa

rigt i det sidste Aar. Det var ikke kommet

udefra, for der havde jo været stille

i den store Verden paa Grund af Sorgen

over Kong Adolf Frederik, men en underlig

Forventningens Tid havde det været, et

Liv indadtil, med fredlyste Tanker og

Drømme og noget af en Festdags Stemning

over sig.

Ligesom alle andre havde hun naturligvis

vieret optaget af den unge Konges

Færd, og med voksende Beundring havde

hun fulgt den.

Hans Omhu for alle tnengende og

ulykkelige, det, at han tre Gange om Ugen

gav den ringeste af sine Undersaatter fri

Adgang til sin Person for at hore deres

Klager og Supplikkér, at han havde afskallet

Torturen, og mange andre Foran-

More magazines by this user
Similar magazines