Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

75

engang sin Hustru. Hvad her skal ske,

kan nu imidlertid ikke skjules længere;

Kong Gustav har længe i al Stilhed ar-

bejdet paa en Forandring i Statsstyreisen,

han er fast besluttet paa, ved hvilke

Midler det end maatte ske, at styrte de

adelige Stænders Magt og selv gribe Tøjlerne

..."

„Jeg anede det! Anede, at det var

store, høje Kongetanker hans Sjæl rummede.

Og nu? . . ."

..Sprengporten, Toll, Hillichius og flere

andre, deriblandt Prins Karl, have støttet

ham og i lang Tid arbejdet for Sagen.

Militæret er taget i Ed hele Landet over

omtrent, Garnisonen her i Stockholm er

fordoblet, og denne Dag er bestemt til

Planens Udførelse."

..Og Kongen selv — kan det tænkes, at

1 -

hans Trone, maaske hans Liv er i Fare?

„Hans Trone — ja. Hans Liv — jeg

haaber det ikke, hidtil er alt allenfals

gaaet saa geheimt, at det ser ud, som om

Heldet vil følge ham. Gustav er en Mester

i [at forstille sig. Han har musiceret,

skrevet Vers og tegnet Mønstre for Damerne

ved Hoffet, som om han har været

optaget af alt andet end Statssager, kun

om Natten har han skievel Breve. I Aftes

s p i Ilede han Kort med to af sine ufor-

More magazines by this user
Similar magazines