Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

78

Lolotte gav sig ikke Tid til at høre

mere. Hun kastede en Mantille over sig,

og lidt efter stod hun, næsten uden at

vide hvad hun selv vilde, nede paa Gaden,

fulgt af Jorgan, der brummede og korsede

sig, og forsikrede, at det aldrig i Livet

gik an, Feltøversten vilde aldrig tilgive

ham, at han ikke havde hindret den naadige

Frue i slig en uforsigtig Adfærd —

,, Passiar, Jørgan — Jørgan faar slet og

aldeles intet Ansvar her — jeg skal nok

tage det hele paa mig!" og Lolotte trak

ham med sig.

Patrouiller af Borgervagten marcherede

forbi, og nu kom der ogsaa et Kompagni

Soldater. Folk begyndte at strømme sammen,

og spurgte og raabte i Munden paa

hverandre; Larmen tog til og Mængden

voksede.

„Hvad har egentlig alt dette hersens

at^betyde?" spurgte en Bondemand, der

havde faaet sin bredskyggede Hat trykket

helt ned over Øjnene og sin hvide Vadmelskofte

flaaet halvt af Kroppen, i en

ynkelig Tone.

,.Ja, hvem ved det, Farlil," lød Svaret.

rNys lob jo Statholderen barhovedet gj ennem

Gaderne som en gal Mand og raabte,

at alle vi Stockholms Borgere fik gribe

til Yaaben, for det gjaldt Sveafolkets Fri-

More magazines by this user
Similar magazines