Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

79

hed og hele Velfærd. Ja, det kan" nu være

godt nok, men hvem Fanden gaar vel hen

og retter Vaaben mod sine egne Landsmænd

og Brødre, uden at vide hvorfor?"

„Kors nej, nej da . . ."

„Det er Kongen og de store Herrer i

Raadet, der ville hinanden til Livs, men

hvad i Djævelens Skind og Ben angaar

det os?'' raabte en kjæmpestor Slagter.

„Jo vist, man skal holde med sin Konge,

dit Kjødhoved," raabte en myndig Stemme.

— „Ser I vel, Kammerater, hvad have vi

vel en Konge for, naar han ikke maa faa

Lov til at regjere selv? Ham er det dog

vi skulle og bør lyde, mener jeg, og naar

de andre ville sætte ham Stolen for Døren,

saa er det paa Tide, at vi forhjælper ham

til hvad Ret er. Vi, og Kongen med, skal

regjeres af Senatet her i Sverrig, og Se-

natet — ja, det er igjen afhængigt af Rigsdagen!

Og naar det saa endda var alle

fire Stænder, der delte Styrelsen, men de

adelige have tilranet sig hele Magten og

undertrykke paa det skammeligste de

ufrelse. Ikke et Ord har nogen af dem

at sige, lige saa lidt som Kongen selv,

sekrete utskottet tager alle Bestemmelser

— er der kanske nogen Mening i det? Og

bør vi ikke her staa paa Kong Gustavs

Side mod dem, der volde vor Under-

More magazines by this user
Similar magazines