Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

84

tugen maa blive forskaanet for dette

Arvestykke!"

„Hvem ved — man maa være belavet

paa alt."

Lidt efter havde man saa hørt en høj-

røstet og heftig Ordveksling inde fra

Raadsalen, hvor Senatet allerede var begyndt

at samle sig. Rigsraad Kaling havde

uden videre stillet sig i Vejen for Gustav,

idet denne passerede Salen, og, som han

plejede, henvendte nogle Ord snart til den

ene, snart til den anden, og forlangt, at

han skulde blive og overvære Forhandlingerne

i Dag; han kunde under ingen Omstændigheder

forlade Slottet paa denne

Tid.

„Er De fra Forstanden?" raabte Gustav

i en opbragt Tone. „Er jeg Senatets Fange

maaske? eller hvad er Meningen med

dette Sprog til Deres Konge?"

Da Kaling trak paa Skuldrene og vedblev

sin Paastand, skubbede Gustav ham

uden videre til Side og ilede lige ned i

Slotsgaarden, hvor Staldmesteren efter en

hemmelig Instruks holdt opsadlede Heste

i Beredskab. Fulgt af Taube, Horn, Essen

og Lewenhaupt var han saa sprængt af

Sted til Artillerigaarden, og i Løbet af et

Par Minutter havde omtrent to Hundrede

Officerer samlet sifi om ham, mens et