Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

85

Regiment stod i Gevær, parat til Udryk-

ning.

Gustav overværede Slutningen af Paraden,

men da den var forbi rettede han

sig i Sadelen og lod Blikket glide rundt i

Kredsen.

Og de vidste alle, hvad det nu gjaldt.

Med hvide Feltbind om Armene gik

det i lynende Fart tilbage til Slottet, og

paa Vejen stimlede Folk sammen for at

slutte sig til Kongen og Militæret. Uden

for Slotsporten slog han op med Haanden:

..Sverrigs Rige er i Fare, mine Ven-

ner!" lød det med hans klangfulde Røst.

..Med den dybeste Sorg har jeg alt fra

min tidlige Ungdom set Fædrelandet gaa

sin Opløsning i Møde. Magten blev taget

ud af Kongens Haand og lagt i Rigsdagens,

men dens Styrelse har kun haft fordærve-

lige Følger, thi uværdige Partistridigheder

mellem Hatte og Huer have lammet Ri-

gets bedste Kraft og gjort, at Folkets Velfærd

er bleven sat til Side. Bestikkelser

og allehaande Misligheder ere gaaede i

Svang, og de adelige Stænder have kun

alt for længe misbrugt deres Myndighed.

Partierne, en havesyg, upatriotisk Regje-

ring, har ikke betænkt sig paa at staa i

udenlandske Magters Sold; nys delte rov-

More magazines by this user
Similar magazines