Lalotte en roman fra den gustavianske periode

booksnow1.scholarsportal.info

Lalotte en roman fra den gustavianske periode

86

begjærlige Naboer Polen, — maa Sverrig

ikke vente sig en lignende Lod? Jeg vil

ikke længere dvæle ved Kongemagtens

Nedværdigelse, ved Folkets Elendighed

og Stændernes utrolige Anmasselse, men

ville I, mine Venner, nu gjøre fælles Sag

med mig til Bekjæmpelsen af det fordærvelige

Anarki i vort Fædreland, ville

I følge mig som Eders Fædre fordum

fulgte Gustav Vasa og Gustav Adolf, saa

vil jeg vove mit Liv for Eders og Fædre-

li

landets Frelse !

I dette Øjeblik viste Rigsraaderne Kaling

og Hibbing sig, og forlangte uopholdeligt

at tale med Kongen.

Gustav skiftede Farve. Et Øjebliks

Vaklen, Toven — og alt vilde maaske

være spildt. Han saa ned ad Soldaternes

Rækker; det forekom ham, at nogle af

Officererne saa betænkelige ud, men i det

samme traadte en kjæmpestor Underofficer

lidt uden for Geleddet og raabte med

høj Røst: „Soldater — Kong Gustav skal

leve!" Og et tordnende Hurraraab fulgte

efter.

Gustavs Øjne llammede.

Han gav Grev Horn et lille Vink, og

mens denne høfligt opfordrede de forbitrede

Herrer af Raadet til at afvente Kongens

Komme oppe i Salen, drog Gustav

More magazines by this user
Similar magazines