Nummer 70 (marts 2008) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

lpd.info.dk

Nummer 70 (marts 2008) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

Fagligt talt...

2007

Så er der atter gået et år.

Det første hele år, hvor jeg

atter er formand. Det har

været et meget lærerigt år,

hvor den nye psykiatrilov

skulle stå sin prøve.

Inspektionschef Lennart

Frandsen fra Folketingets

Ombudsmand vil i

sit indlæg på Landsmødet

vurdere den nye lov set fra

Ombudsmandens side.

Hvordan ser det så ud

set fra patientrådgivernes

Formand Ole Kølle

side og også fra bistandsværgernes

side?

På de psykiatriske afdelinger

rundt om i landet har man efterhånden vænnet sig

til lovgivningen.

Der er lavet nogle nye rutiner, som til dels er indrettet på

en måde , som lever op til den nye lovgivning.

De steder, hvor det »halter« lidt endnu på de psykiatriske

afdelinger er ofte grundet i personalemangel specielt

blandt det lægefaglige personale.

Lørdag aften på Landsmødet vil vi høre en ung psykiatrisk

læge fortælle om sin egen oplevelse på en psykiatrisk

afdeling.

Et andet område, hvor det halter rigtig meget, er de psykiatriske

plejehjem, boinstitutioner og bofællesskaber for

psykisk syge. Her er der meget lidt kendskab til den nye

lovgivning. Ofte bliver personalet overrasket over, hvor tit

man kan komme ud for at skulle beskikke en patientrådgiver

til f. eks. beskyttelsesfi ksering på et plejehjem.

Her er virkelig et område, hvor der er meget behov for

uddannelse af personale og kendskab til, hvad patientrådgiverordningen

i det hele taget er for noget.

20 LPD · avisen

Vi får også fl ere og fl ere henvendelser fra patienter, som

ikke føler, at de får den nødvendige vejledning og ikke føler,

at de bliver taget alvorligt i deres argumentation over

for »systemet«.

Tit og ofte er det familietragedier, som vi er vidne til. Det

opleves ofte i de breve og samtaler, som bliver ført, at lægen

har taget den ene parts parti og ikke vil lytte til den

anden.

Det kan være meget svært at bedømme dette på afstand,

men nogen af os, har oplevet denne problematik

i virkeligheden.

På Landsmødet skal vi høre om , hvorfor der er fl ere og

fl ere psykisk syge der begår kriminalitet. her vil ledende

overlæge på Sct. Hans Helle Hougaard fortælle om sine

erfaringer med dette problem.

For mig at se, at der mange faktorer, der spiller ind. En af

de væsentligste tror jeg er nedlæggelsen af de mange sengepladser.

En konsekvens af dette er, at mange patienter,

som ikke er færdigbehandlet, lukkes ud før tiden. Desuden

er antallet af psykisk syge steget meget i de senere år.

Specielt blandt de unge ser vi fl ere og fl ere stofpsykoser,

hvilket i sig selv er særdeles foruroligende. Det må åbenbart

være meget nemt at få fat i stoff er og betalingen for

dette skal jo skaff es på den ene eller anden måde.

Vi har stadig god kontakt til Justitsministeriet og Velfærds

– og Sundhedsministeriet. Vi er nok ikke enige i alle beslutninger,

men i det store hele er vi godt tilfredse med

det samme arbejde, som vi har med begge ministerier.

Det er specielt tempoet i behandlingen af indsendte ansøgninger,

som det til tider har knebet gevaldigt med. Vi

har selvfølgelig forståelse for, at specielt op til et valg vil

der være travlt i ministerierne, hvilket vi rigtig har mærket

denne gang.Det betyder somme tider, at vi ikke kommer i

gang med en ønsket aktivitet til den planlagte tid.

Selv om vi føler, at der bliver lyttet til os, så har vi somme

2007 Formandsberetning

More magazines by this user
Similar magazines