Nummer 70 (marts 2008) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

lpd.info.dk

Nummer 70 (marts 2008) - Landsforeningen af Patientrådgivere ...

2007 rigtig

begynder at komme med indlæg fra jeres egen hverdag.

Det har bestemt hjulpet, men indlæggene går mest

på den administrative del af specielt bistandsværgejobbet.

Dette er selvfølgelig også vigtigt, men det kunne være rart

med nogle historier fra dagligdagen. Der nå givet være en

masse, gode som mindre gode.

Prøv også at få personalet på de enkelte afdelinger til

at komme med indlæg, som vi gerne anonymiserer, hvis

man ikke vil have sit navn i avisen, men kun vil give det til

redaktionen.

Har nogen af jer f. eks. oplevet det, som en kvinde fra

Ærø har været udsat for, nemlig at blive tvangsindlagt på

grund af allergi.

Det blev den pågældende kvinde, som blev vækket en

tidlig morgen af to betjente og en praktiserende læge.

Hun blev spændt fast til en båre og måtte end ikke pakke

de nødvendige toiletting. Hun bed efterfølgende en af betjentene

i hånden i afmagt over dette overgreb.

Efter to ugers tovtrækkeri blev hun udskrevet i nødtvungen

erkendelse af, at kvinden led af MCS, som er duft og

kemikalieoverfølsomhed.

Dette er godt nok en rigtig grel historie, men givet ikke

den eneste, som fi nder sted rundt om på de psykiatriske

hospitaler.

Er der nogle generelle ting, som i mangler i avisen, så

kom endelig frem med dem.

Redaktionen glæder sig til at lave de kommende numre

af avisen.

Arbejdspresset i hverdagen gør, at vi ikke i tilstrækkelig

grad får brugt medierne som kommunikationsmiddel. Det

er som regel oftest, når vi får henvendelser fra journalister,

at der kommer LPD – meninger i medierne. Dette vil vi

prøve at ændre i de kommende år.

Vi når heller ikke i vores ofte stressede hverdag at have

kontakt til andre foreninger. Det er ikke fordi, at vi har nok i

os selv. Tværtimod vil vi meget gerne have tættere kontakt

til relaterende foreninger. Vi får en del blade fra disse og

studerer bladene med stor interesse. Vi deltager og kommer

ofte med indlæg på diverse høringer , temadage mv.

arrangeret af de forskellige foreninger.

Et indlæg på en af høringerne var så opsigtsvækkende,

at det kom på alle landets avisforsider samt i TV.

Vi vil stadigvæk satse meget på denne form for kontakt

og gerne udvide den til et mere formelt samarbejde med

fl ere foreninger.

Dette gælder også vores nordiske lande, men økonomien

sætter ofte en blokering for denne mulighed.

Sluttelig skal den tilbagevendende problematik om servicering

af vores medlemmer (dem der betaler kontingent)

og alle de andre patientrådgivere og bistandsværger, som

også nyder godt af den gældende ordning, hvor alle skal

have bl. a. LPD – avisen samt har mulighed for at deltage i

alle kurser og temadage, løbende debateres

Hvordan kan vi bedre servicere de af Jer, som støtter

22 LPD · avisen

LPD ved at betale kontingent på 300.00 kr. (du læste rigtig,

KUN 300.00 kr.). Dette beløb skulle alle patientrådgivere

og bistandsværger nok have mulighed for at betale, selv

om honorarerne ikke er store.I vil være med til at skabe en

rigtig slagkraftig forening, hvis vi var lidt mere uafhængig

af ministeriernes støtte.

Som afslutning på denne skriftlige formandsberetning vil

jeg godt takke alle dem, der på en eller anden måde har

været med til at sætte LPD på dagsordenen samt har samarbejdet

med LPD.

Tak for året der gik og lad 2008 blive et udbytterigt,

spændende, fantasifuldt og gerne hæsblæsende og lykkeligt

år.

Tak til Jer alle sammen.

Ole Kølle

Formand

More magazines by this user
Similar magazines