Views
5 years ago

Flygt Micro pumpestationer til privatbrug - Nyrup Plast

Flygt Micro pumpestationer til privatbrug - Nyrup Plast

Egenskaber

Egenskaber Micro 3, 5 and 7, for indendørs installation Disse varianter anvendes i kældre eller ved/på toiletter og er meget hurtige at installere. Alle med flere tekniske innovationer der sætter nye standarder indenfor dette område. E G E N S K A B E R Tank med løftehåndtag og piktogrammer til installationen. Enkelt at lukke dæksel med gummitætning. Forberedte tilslutninger for tilløbsrør, afgangsrør og strømforsyning. F O R D E L E Enkel håndtering og direkte visuel vejledning for forskellige tilslutninger. For stabil lukning og ingen lugt. Simpel installation af rør, alt placeret korrekt Micro 5G and 7G – for nedgravet installation Disse varianter anvendes nedgravet og gemt. E G E N S K A B E R Enkelt at lukke dæksel med gummitætning. Tankbund specielt designet for optimal pumpning af spildevand. Afrundede tanke med forstærkninger. Afgangsrør komplet samlet med kontraventil. Tilløbsrør med gummitætning. F O R D E L E For stabil lukning og ingen lugt. Mindre sedimentation og bedre pumpedrift giver en pålidelig drift. Tanken er installeret underjordisk, og har god styrke mod jordtryk. Hurtigt og enkelt at tilslutte og sikre tæthed. Enkel og lækagefri installation. Micro.02.02.Da.09.07 295 Trosa Tryckeri 60630

Husqvarna Construction - Nyrup Plast
Fernco renoveringsovergange - Nyrup Plast
PEH afløbsrør - Nyrup Plast
Kloakrør og fittings, Wavin - Nyrup Plast
HT rør og fittings, grå - Nyrup Plast
PN 60 PL m. lås - Nyrup Plast
Installationsvejledning - Nyrup Plast
Installationsvejledning - Nyrup Plast
Isover vintermåtte - Nyrup Plast
Drænrør og fittings - Nyrup Plast
Fibertex Geotekstiler - Nyrup Plast
Tørbeton 0-4mm - Nyrup Plast
Oleopator-P Insallationsvejledning - Nyrup Plast
Sedi-pipe rensning af overfladevand - Nyrup Plast
Filterteknik af Dr. Hans-Otto Wack - Nyrup Plast
Rådgiver-vejledning SOP til recipient - Nyrup Plast
Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin ... - Nyrup Plast
PU Brøndskum 597 - Nyrup Plast