Hele publikationen i PDF-format - Ministeriet for Børn ...

pub.uvm.dk

Hele publikationen i PDF-format - Ministeriet for Børn ...

Viden i spil

HELLE TIMM

Viden skal deles og bruges til at udvikle professionsuddannelserne

og professionernes praksis. Derfor er videncentrene og deres projekter

vigtige, mener centerleder i Den Flerfaglige Professionshøjskole i

Region Hovedstaden Helle Timm.

Over sommeren har læsere af Dagbladet Information

kunnet se Grundtvigs sang ”Langt højere bjerge

så vide på jord” fra 1820 blive udfoldet og fortolket

af fremtrædende danske folketingspolitikere. De meget

forskellige fortolkninger illustrerer, at viden er

relativ; at vi er medskabere af den. Men også, at det

er fortolkningen af viden og brugen af viden, der

i sidste ende er det interessante. Altså viden i spil,

viden, der bliver brugt og får betydning i praksis.

Den viden, der samles og skabes i professionshøjskolernes

videncentre her i 2008, er viden i spil. Viden,

der skal deles og bruges til at udvikle professionsuddannelserne

og professionernes praksis.

I Videncenter for Sammenhængende Forløb samler,

bruger og skaber vi viden om, hvordan man gør

menneskers forløb i social- og sundhedssektoren

mere sammenhængende – både indholdsmæssigt og

organisatorisk. Det er en stor samfundsmæssig udfordring

og en vanskelig opgave for de professioner,

vi uddanner i højskolen, som i høj grad er dem, der

skal få social- og sundhedssektoren til at fungere.

Jeg tror på, at man som højskole og videncenter

både kan bidrage til rekruttering og fastholdelse af

sundhedsprofessionelle ved at forholde sig kvalificeret

til udfordringen. At spændende, kreative, relevante

og gyldige udviklingsprojekter kan være med

til i første omgang at ”sælge” uddannelsesinstitutioner

og i anden omgang professioner. Men det står

tilbage at bevise.

Ansøgning med visionært og holdbart tema

Da CVU’erne blev realiseret, afsatte Undervisningsministeriet

fra 2004 til 2007 en pulje til etablering

og udvikling af videncentre. CVU Øresund søgte

og fik i 2004 midler til et videncenter om sammen-

Identitet: Viden i spil

hængende patientforløb med fokus på kræftforløb

og ældre menneskers forløb.

Det var en meget bred og lidet konkret ansøgning.

Men ansøgningens tema var visionært og holdbart.

Midlerne er fordelt og anvendt som politisk styringsmiddel.

I 2004 ville man altså godt satse lidt

på sundhedsuddannelserne og på et sundheds-CVU

i København.

Et videncenter kan være alt muligt. I CVU Øresund

valgte vi at fortolke CVU-loven og formålet med

videncentrene meget ordret. Vi opstillede en række

kriterier, der skulle være indfriet, for at vi ville definere

noget som et videncenter. Projekterne skulle

være kendetegnet ved:

• synergi mellem udviklingsprojekt,

grunduddannelse og efter- og videreuddannelse

• at være udført primært af undervisere og

inkludere studerende

• at være tværfaglige

• at være udført i tæt samarbejde med både praksis

og forskningsmiljøer

• at være efterspurgt af aftagerne

• at have ledelsesmæssig og strategisk opbakning

i organisationen.

Efter de forgangne tre år opfylder videncenteret

både kriterierne generelt og stort set alle kriterierne

for de enkelte projekter. Vi er i gang med at udvikle

en indtægtsdækket virksomhed, og det ser godt ud.

Så det kan altså lade sig gøre.

Hvad er ”et sundt liv”?

Jeg vil illustrere vores arbejde med et eksempel: Projektet

”Sundhedsfremme blandt ældre borgere i Københavns

Kommune” omfattede ansatte og ældre

35

More magazines by this user
Similar magazines