Hele publikationen i PDF-format - Ministeriet for Børn ...

pub.uvm.dk

Hele publikationen i PDF-format - Ministeriet for Børn ...

De studerende har forældre, familie og venner.

Blandt de studerendes netværk er der meget ofte en

virksomhed eller en person, der kan bane vejen til

en relevant praktikvirksomhed.

Vores oplevelse af samarbejdet med virksomhederne

er meget positiv:

• Vi har aldrig problemer med at få gæsteundervisere

til de enkelte hold.

• Virksomhederne er stort set altid motiverede til

at få besøg af vores studerende.

• Repræsentanterne fra virksomhederne deltager

gerne i uddannelsesudvalg og andre dialogfora.

• Virksomhederne samarbejder gerne om praktiske

projektopgaver, temaer og udviklingen af cases.

• Virksomhederne tager de studerende i praktik og

deltager gerne i ”Company Days” på akademiet.

Partnerskaber som strategisk indsatsområde

Vi har indgået forpligtende partnerskabsaftaler med

et antal virksomheder og brancher. Indholdet af aftalerne

er forskellige, men fælles for dem er, at de

studerende i løbet af uddannelsen har et tæt forhold

til virksomheden og ofte arbejder i virksomheden i

fritiden. Intentionen er, at de studerende tilbydes

ansættelse i virksomheden efter afslutningen af deres

uddannelse.

Identitet: Det vigtige samarbejde med erhvervslivet

Partnerskaber og netværk er et af fem strategiske

indsatsområder i akademiets nuværende strategiplan

for 2005-2008. Og det vil også være et indsatsområde

i den kommende strategiplan for 2009-2011.

Ved at gøre partnerskaber og netværk til et strategisk

indsatsområde sikrer vi, at der er markant ledelsesmæssig

opbakning, og at der afsættes ressourcer

til området. På den måde får emnet fokus, og der

udarbejdes årligt en handlingsplan for, hvordan vi

når vores mål inden for området.

Vi har også formuleret et strategisk indsatsområde,

der hedder ”pædagogisk udvikling tæt på praksis”.

Det understreger, hvor centralt det er for erhvervsakademiuddannelserne,

at den pædagogiske praksis

udvikles, og at vi løbende bliver bedre til at tilrettelægge

uddannelsesforløb, der har en intelligent og

motiverende vekselvirkning mellem teori og praksis.

Christian Mathiasen

Rektor. Christian Mathiasen har været rektor på Erhvervsakademiet ved Århus

Købmandsskole siden 1990. Derudover blandt andet bestyrelsesformand i

Business Club Aarhus, Henley Management College in Denmark samt

bestyrelsesmedlem i IDEA – International Danish Entrepreneurship Academy

og endelig medlem af Udvalget for videregående uddannelser i

Danske Erhvervsskoler.

41

More magazines by this user
Similar magazines