Hele publikationen i PDF-format - Ministeriet for Børn ...

pub.uvm.dk

Hele publikationen i PDF-format - Ministeriet for Børn ...

Internationalisering af

uddannelserne

HANS PETER JENSEN

Med Globaliseringsrådets afsluttende rapport 1 nedsatte

Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet

Rådet for Internationalisering af Uddannelserne.

Rådet består per august 2008 af 10 personer, der repræsenterer

uddannelsessektoren bredt, og har derudover

medlemmer fra industrien og Skandinavien.

Rådets sekretariat betjenes af CIRIUS 2 og benytter

sig af ad hoc-arbejdsgrupper.

I Globaliseringsrådets rapport lægges der op til betydelig

vækst i internationaliseringen på danske videregående

uddannelsesinstitutioner. Blandt andet

forpligtes alle institutioner til at opstille mål for internationaliseringen

af deres respektive uddannelser.

For få danskere rejser ud

I løbet af efteråret 2008 offentliggør CIRIUS en

mobilitetsstatistik, som for det første viser, at der er

Identitet: Internationalisering af uddannelserne

I Danmark modtager vi i dag dobbelt så mange

udenlandske studerende, som vi sender ud.

Formand for Rådet for Internationalisering af

Uddannelserne Hans Peter Jensen spørger,

om et semester i udlandet skal gøres obligatorisk.

dobbelt så mange udenlandske studerende i Danmark,

som der er danske studerende i udlandet. For

det andet viser den, at den internationale udveksling

ligger på et volumenmæssigt ganske lavt niveau.

I Danmark er der i alt cirka 205.000 studerende

ved de videregående uddannelsesinstitutioner:

20.000 ved erhvervsakademiuddannelserne (toårige),

125.0000 ved professionsbacheloruddannelserne

(tre- til fireårige), 60.000 ved universiteterne (tre- +

toårige). Det svarer til, at cirka fire procent af den

danske studentermasse udsendes. Tilsvarende udgør

de udenlandske studerende i Danmark cirka syv

procent. Man kan ikke hævde, at det er voldsomt

imponerende eller tegn på et stort internationalt

islæt i de danske videregående uddannelser.

I tabel 2 og tabel 3 ser vi udviklingen i studenterudvekslingen

i studieårene 1999/ 2000 til 2006/07 3 .

Hans Peter Jensen

Formand. Hans Peter Jensen er formand for Rådet for Internationalisering

af Uddannelserne. Han har tidligere blandt andet været ansat på Danmarks

Tekniske Universitet (DTU) som amanuensis, siden lektor og docent i uorganisk

kemi. Fra 1986 til 2001 var han rektor på DTU. Er i dag efor på Egmont H. Petersens

Kollegium, medlem af en række fondsbestyrelser, virksomhedsbestyrelser, udvalg

og råd. Er desuden formand for DIS (Danish Institute for Study Abroad) og

adjungeret professor ved Roskilde Universitetscenter (RUC).

49

More magazines by this user
Similar magazines